Kvääniin ruokkaa Polenissa

Viiđes “Memory boxes” -kokkous oli Lublinissa Polenissa 26.-30.3.2014. Kainun institutista olthiin myötä Kaisa Maliniemi ja Mervi Haavisto.

Kokkouksen yhtheisennä teemana oli ruokatradišuunit ja metesiinikasvit. Kainun institutin työntekkiijät muistelthiin kvääniin ruokatradišuunista, niin ko kaffijuustosta ja mätikakoista. Het muistelthiin kans kuinka tehđhään karvakortetsaftii ja pihkasalvaa. Kokkouksessa het serveerathiin prošektin osalistujiile kaffijuustoo ja hilloi.

”Memory boxes” oon kansoittenvälinen Grundtvig-prošekti joka kestää kaksi vuotta. Tarkoituksena oon kovota yhtheisen, eurooppalaisen ”Muistorassiin”. Tässä rassiissa oon erilaissii muistoi jokka liitythään ihmisten ja kulttuuriitten aistimukshiin. Prošektin viiminen kokkous oon maikuussa Suomessa.

“MEMORY BOXES”-PROŠEKTI LUBLININ OPEN VILLAGE MUSEUMISSA, ÖYSTÄ-POLENISSA. KUVA: MERVI HAAVISTO