Kväänin kielen stipendi

Språkrådet jakkaa syksylä 2014 stipendin mastergraadistudentille tahi usseemalle prošektille missä tutkithaan kväänin kieltä, eriliikaisesti kväänin sanapuohii. Stipendi oon 20 000 kruunuu. Met toivoma ette eriliikaisesti mastergraadistudentit söökathaan. Saatama kans jakkaat stipendin usseele eri bachelortyöle tahi kväänin kielen faakiprošektille.

Anomuksessa häyttyy olla:

  • tutkimuksen probleemi ja metodi – ja muistele kuinka paljon olet jo työtely tutkimuksen kans
  • selitys sinun ohjaajalta
  • eninthään kolmen laiđan pitukainen syventtäävä kirjoitus, jossa muistelet tutkimuksen probleemista ja metodista

Fristi oon 10. oktooperikuuta 2014. Kirjoita ette mitä stipendii söökkaat. Lähätä anomuksen tänne tahi e-posthiin:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontaktit: Verena Schall (tlf. 22 54 19 73)

Lähđet: Språkrådet.no