Kvensk grammatikk i ferd å konkretiseres

Kvensk institutt har fått midler som gjør det mulig å begynne arbeidet med den kvenske grammatikken. Kulturdepartementet har bevilget instituttet 200 000 kroner og Kunnskapsdepartementet 200 000 kroner, i tillegg til 100 000 kroner fra FAD. Hele budsjettet for grammatikkutgivelse er 700 000 kroner. Arbeidet er planlagt gjennomført av Eira Söderholm i 2012. Den ferdige grammatikken skal legges ut på nett til allment bruk.

I forbindelse med dette starter Kvensk institutt arbeidet å lage en grammatikkutgave til allment interesse. Utgaven er spesielt til bruk for skoler og språkkurs.

 

Språkrådet, Norsk-finsk forbund og NKF på Kvensk institutt i november. Foto: Hilde Skanke