Kvensk institutt med på Finnmark internasjonal litteraturfestival

Litteraturfestival i Kirkenes 2012/ Kaisa Maliniemi

Instituttet deltok med to forskjellige poster på Finnmark internasjonal litteraturfestival 29.2.-4.3 2012 i Kirkenes. I programmet var i utgangspunktet Kaisa Maliniemi satt som samtaleleder med den kvenske forfatteren Alf Nilsen-Børsskog, men det ble forandringer i programmet. Børrskog ble hindret fra å komme til festivalen. Maliniemi holdt foredrag om kvensk litteratur med spesielt blikk på Børsskogs forfatterskap.

Kaisa Maliniemi fra Kvensk institutt holdt også et lynkurs i kvensk i forbindelse med festivalen. Kurset hadde 18 deltagere.

Finnmark internasjonal litteraturfestival: http://www.finnlitt.org/

Foto: ©Hannele Fors / Finnmark fylkesbibliotek 2012