Kvensk-karelsk ungdomssamarbeid med teater

Kvensk-karelsk Culture Exhange er et samarbeidsprosjekt mellom Kvensk institutt og den internasjonale ungdomsklubben Solveig i Petrozavodsk i den russiske Karelen.

I september 2012 blir det arrangert Norske kulturdager i Petrozavodsk. I denne forbindelse vil det bli arrangert teaterworkshop og -forestilling med karelske og kvenske ungdommer i perioden 14.-21.09.2012.

Seks ungdommer fra Norge og seks fra Karelen vil delta i prosjektet. Målet med prosjektet er å synliggjøring minoritetskulturer og nettverksbygging.

 

http://clubsolveig.blogspot.fi/