Kvensk litteraturpris til Alf Nilsen-Børsskog

Kvensk litteraturpris 2013 tildeles forfatter Alf Nilsen-Børsskog. Litteraturprisen får han for synliggjøring av kvensk språk, kultur og historie.

Børsskog har så langt utgitt tre romaner og fire diktbøker. Romanene tar utgangspunkt i lokal kultur men samtidig er historiene i romanene universelle. Hans jordnære språk i diktene berører flere enn de som har kvensk som morsmål.

Alf Nilsen-Børsskog

Foto: Iđut / Kjell Ivar Olsen

Børsskog har vært en ensom svale innenfor kvenskspråklig litteratur. Hans måte å uttrykke seg på vil stå som et forbilde for framtiden. Hans litterære verker er unike og viktige bidrag i dokumentasjonen og videreutviklingen av det kvenske språket.

Utdelingen finner sted på Kainun institutti –  Kvensk institutt onsdag 29. mai kl. 18.

Prissummen er 50 000 kroner. Litteraturprisen deles ut av Kainun institutti – Kvensk institutt.

Velkommen til utdelelse av den første Kvensk litteraturprisen!

For mer informasjon

Hilde Skanke
institutin johtaaja – daglig leder
E-post: Hilde.Skanke@kvenskinstitutt.no
Tlf. +47 46 54 88 70

Mer om Kvensk litteraturpris: http://www.kvenskinstitutt.no/2013/05/oppretter-kvensk-litteraturpris/

Kvensk litteraturpris-diplom: http://issuu.com/kvenskinstitutt/docs/diplom_kvensk