Kvensk språkteknologiprosjekt på 12. Nordiske konferanse om leksikografi

Kvensk språkteknologiprosjekt på 12. Nordiske konferanse om leksikografi

Nordisk Forening for Leksikografi holder 12. konferanse om leksikografi i Norden i Oslo 13.-16. august 2013. Professor i finsk, Leena Niiranen ved UiT, deltar på konferanse på vegne av Kvensk språkteknologiprosjekt. Prosjektet blir fremstilt med en poster ‘Kvensk ordbok på nett – hvem har nytte av den?’.

12. konferanse om leksikografi i Norden – Oslo 13.-16. august 2013
http://nordisksprogkoordination.org/nfl/konferencer-og-symposier/12.-konferanse-om-leksikografi-i-norden