Kvensk stedsnavndatabase på nett

Kvensk stedsnavndatabase på nett

En database med kvenske stedsnavn og mange samiske og norske parallellnavn er nå tilgjengelig på nettadressen http://www.kvenskestedsnavn.no/. Vel 800 navneartikler er ferdigredigert. Disse utgjør ca 10 % av hele navnematerialet. Databasen redigeres og oppdateres av Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus. Kvensk stedsnavntjeneste er en del av stedsnavntjenesten i Språkrådet. Støtte til arbeidet er gitt av Språkrådet, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Norsk kulturråd.

Kvenske eller finske stedsnavn?

Med revisjon av lov om stadnamn i 2006 blei det endring i begrepsbruken i loven fra ”finske til ”kvenske” stedsnavn. Enkelte oppfatter det slik at vi har både kvenske og finske stedsnavn her i landet, men det er ikke tilfelle. Noen ønsker fortsatt å kalle stedsnavna i Norge for finske, og ikke kvenske. Det er, uansett benevnelse, ett og samme navnetilfang, og altså ikke to ulike kategorier navn.

Kvenske stedsnavn og utbredelsen

Mange kommuner i Troms og Finnmark har kvenske stedsnavn. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

Navnematerialet i databasen

Den viktigste kilden er de mange tusen navna som finske studenter og forskere har samla inn mellom 1970- og 1990-tallet gjennom å intervjue folk. Originalmaterialet er i Namnarkivet i Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors. Sentralt stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk, er en annen viktig kilde. Det er også samla inn kvenske stedsnavn på 2000-tallet. Det finnes både papir- og lydmateriale med kvensk navnetilfang som ennå ikke er skrevet ut og lagt inn i databasen, men som etter hvert vil bli det. Det er totalt ca 10 000 kvenske stedsnavn som til nå er samla inn og registrert.
Mer informasjon:

Irene Andreassen
seniorrådgiver
Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus

Adresse:
Høgskolen i Finnmark
9509 ALTA
Telefon: +47 78 45 02 57
Sentralbord: +47 78 45 05 00
Faks: +47 78 43 44 38
E-post: irene.andreassen@hifm.no

http://www.sprakradet.no/nb-no/Tema/Stedsnavn/Stedsnavntjenesten