Kvenske dokumenter blir en del av Unescos dokumentarv

Den norske Memory of the World -komiteen / Komiteen for Norges dokumentarv har bestemt at Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845-1914 blir tatt inn som en del av første versjon av Norges dokumentarv. Kistrand kommunearkiv var nominert av Kainun institutti – Kvensk institutt. Høsten 2011 ble det nominert 71 dokumenter og dokumentsamlinger, hvorav 60 ble valgt ut til Norges dokumentarv.

Unescos Memory of the World -program skal synliggjøre arkiver og dokumenter som viktig kulturell arv. Norge etablerte et nasjonalt Memory of the World -register i 2011 for å kunne ta vare på og synligjøre unik og uerstattelig dokumentarv. Komiteen har medlemmer fra Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket, Bergen Byarkiv, Sametinget, Norsk filminstitutt, Unesco-kommisjonen og Norsk kulturråd.

Kistrand kommunearkiv 1845-1914 som oppbevares i Statsarkivet i Tromsø, utgjør bare sju hyllemeter. Arkivet er en av de få arkiver i Finnmark som ikke forsvant eller ble ødelagt under krigen. Totalt finnes det ca. 240 dokumenter på kvensk og 120 på samisk i Kistrand kommunearkiv fra perioden 1867-1911. Funnene var overraskende siden fornorskningen og språkpolitikken er blitt beskrevet som meget hard på denne tiden. Selv om de fleste dokumentene stammer fra fattigstyrets arkiv, kan man finne flere typer dokumenter; regnskapsbilag, regninger, korrespondanse mellom kommunestyre- og fattigstyremedlemmer, møtedokumenter, skattemeldinger, oppsigelse av verv og stillinger osv.

The Memory of the World Register: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/

 

Kontaktperson:

Kaisa Maliniemi
prošektinjohtaaja – prosjektleder
E-post: Kaisa.Maliniemi(a)kvenskinstitutt.no
Tel. +47 46 54 89 28

 

Her er Norges dokumentarv – Norsk kulturråd http://www.norskkulturrad.no/2012/02/her-er-norges-dokumentarv/ 

Norges dokumentarv – Statsarkivet i Tromsø: http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe/Norges-dokumentarv-Statsarkivet-i-Tromsoe

Les mer om bakgrunn og nominasjon til Norges dokumentarv:http://www.kvenskinstitutt.no/uutiset/kvenske-dokumenter-foresl%C3%A5tt-til-unescos-dokumentarv

 

Kvenenes troskapsløfte fra Talvik i 1747, del 1.