Kvenske tradisjonelle leker og musikk på det fjerde Memory boxes-møte i Bulgaria

Det fjerde Memory boxes-møte fant sted 23.-27.10. i Shumen og Varna i Bulgaria. Denne gangen var fellestema tradisjonelle leker og musikk. Kvensk institutt valgte å vise leker ”Alle mine barn” og ”Kili, kilipukki” for prosjektets deltagere fra forskjellige europeiske land. Disse lekene ble valg siden de er godt egnet for språkundervisningen.

PROJEKTETS DELTAGERE FRA NORGE, FINLAND, POLAND, BULGARIA, TYSKLAND OG LITAUEN SAMMEN MED VARABORGERMESTEREN I SHUMEN, ZHIVKA TONEVA.

PROJEKTETS DELTAGERE FRA NORGE, FINLAND, POLAND, BULGARIA, TYSKLAND OG LITAUEN SAMMEN MED VARABORGERMESTEREN I SHUMEN, ZHIVKA TONEVA.

I forbindelse med tradisjonell musikk ønsket Kvensk institutt å fremheve ungdommer. Sangene som ble presentert i Bulgaria var opptak av ”Hyvän illan” fra teaterforestillingen ”Hvem er jeg?” og Kines og Karines ”Kađonu loru”. Disse sangene ble valg fordi de viser hvordan tradisjonelle musikk kan brukes i forskjellige sammenhenger. Sangene viser at ungdommen kan bli interessert i tradisjonell kultur, hvis de har mulighet til å uttrykke den på sin egen måte.

Prosjektets neste møte er i Poland i mars 2014. Da vil tradisjonell matkultur og medisinplanter være fellestema for møtet.