Mange besøkende og nye arkivbilder på museumskafékveld

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt arrangerte museumskafékveld 25. mars på Kvensk institutt. Programleder var historiker Arvid Petterson fra Porsanger historielag og hovedarrangør Riinakaisa Laitala fra RDM – Porsanger museum. Resultatet fra museumskaféen var at museum fikk å låne til digitalisering to fotoalbum med gamle bilder og kontakt med to privatpersoner, som har gamle bilder og er villig til å låne gamle bilder til museet til digitalisering. Det var 39 besøkende på museumskaféen.

Billedkavalkade bestå av 55 fotografier som ble samlet inn til museet på de forrige tre museumskaféer, som vi arrangerte i fjor i Børselv. Det vil si at idé med museumskafé fungerer veldig bra. I tillegg filmen «Äiđin sanat» ble vist frem samt museumsportal Digitalt museum på nett. Det er mulig for alle å legge kommentarer på bilder og gjenstander publisert på Digitalt museum.

HISTORIKER ARVID PETTERSON BEGYNNER MED MINNEORD OM KVENSK FORFATTER ALF NILSEN-BØRSSKOG (1928-2014). FOTO: RIINAKAISA LAITILA.

HISTORIKER ARVID PETTERSON BEGYNNER MED MINNEORD OM KVENSK FORFATTER ALF NILSEN-BØRSSKOG (1928-2014). FOTO: RIINAKAISA LAITILA.

TERJE ARONSEN FORTELLER TIL NANNA SALAMONSEN OM BOKA «ARKIIVIDOKUMENTIT MUISTELHAAN», SOM HAN HAR OVERSATT PÅ KVENSK. FOTO: RIINAKAISA LAITILA.