Mange møter under årets første språktingsmøte

Kvensk institutt inviterte FAD, KUD, KD og Språkrådet til et uformelt møte under språktingsmøte i Oslo. Møtet gav Kvensk språkting anledning til direkte dialog med departementene som er involverte i språktingets språkarbeid.

Møtet gav oss muligheten til å informere om språkarbeidet i sin helhet. Hvorfor har vi valgt å gjøre det slik og hvordan vi har gjort det. Vi fikk fortelle om instituttets framtidsplaner om å revitalisere og skape infrastruktur til det kvenske språket. Språktinget takker for et flott møte med departementene!

Sørsamisk språkarbeid i fokus denne gangen

I dette møtet ble Språkting kjent med sørsamisk språkarbeidsmiljø. Lisa Baal og Elin Fjellheim fortalte om arbeid de har gjort og hva som gjenstår. Dette var et møte sett i sammenheng med dialogmøtet om orddannelse, ordforråd og terminologi som Språktinget hadde i Tromsø før jul.

Språktinget har hatt møter med representanter fra ulike språkmiljøer som Lars Vikør (norsk), Hannu Töyrylä (meänkieli) og Rolf Olsen (nordsamisk). Møter med andre språkmiljøer har gitt oss perspektiv på problemstillinger og språkarbeidets omfang.