Met hajema kieli- ja kulttuurityöntekkiijää 100% virkhaan 01.01-31.12.2015

Met hajema kreatiivistä ihmistä joka tykkää työtelä ihmisten kans ja eđistäät kväänin kieltä kulttuurin avula. Institutti halluu kehittäät kulttuuritkonsseptii, jossa työtelhään lasten ja nuorten kans. Pohjaiskalottiperspektiivi oon tärkkee. Jos sie tykkäät työtelä lasten ja nuorten kans, ja halluut työtelä kulttuuriprošektitten kans joissa fokus oon kielessä, niin söökkaa tätä virkaa! Met emmä pane painoo ette mikä tavusta sinula oon. Myöntheisyys ja fleksibiliteetti oon tärkkeet tässä virassa.

Luje lissää työtehtäävistä ja muista vaatimuksista ruijaksi täältä.

Fristi oon 14.11.2014

Enämen tiettoo saat täältä: institutin johtaaja Hilde Skanke tlf. 46 54 88 70.
Hakemuksen lähätethää tänne: Kainun institutti – Kvensk institutt, 9716 Børselv tahi e-posthiin: hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no.
Katto kans täältä: www.kvenskinstitutt.no