Minneord til Dagny Nanna Olsen

Dagny Nanna Olsen døde 29. september i år. Dagny var født i Mårnes i Porsanger i 1947.

Dagnys foreldre var kvenske, og Dagny vokste derfor opp i et kvensk hjem. Sju år gammel måtte hun reise hjemmefra til Børselv for å gå på skole og bo på internat. Hun fortalte at for henne ble det et møte med en verden som virket fremmed og truende, og som har preget henne resten av livet; men som også har gitt kraft til å stå på for kvensk språk og kultur.

Dagny var skoleflink, og reiste ut for å gå på skole. Hun utdannet seg til lærer, og arbeidet som lærer fram til 2013. Dagny har spesielt undervist i kvensk språk og kultur.

266[1]

Da Kvensk språkting ble etablert i 2008, ble Dagny valgt til leder, og hun var leder av språktinget fram til sin død. For oss som var med henne i språktinget, var Dagny en stor inspirator og motivator. Hun hadde stor kunnskap om kvensk språk, kunnskap som hun hadde med seg fra Porsanger og fra sine studier i kvensk og finsk. Dagny var opptatt av at vårt arbeid med revitalisering av kvensk språk, skulle inkludere alle de kvenske dialektene. Det var derfor viktig å komme fram til løsninger som virket samlende. Arbeidet i språktinget innebar også mange stunder der vi delte våre erfaringer med oppvekst i kvensk miljø, og der Dagny rikelig delte sine opplevelser med oss; opplevelser som kunne være både morsomme og triste.

Vi er veldig glade for at Dagny fikk være med og ferdigstille arbeidet så langt med den kvenske grammatikken. Vi er nå i gang med å videreutvikle kvensk orddannelse og ordforråd. Dette arbeidet får ikke Dagny være med på, vi vet at hun gledet seg til å bidra med sin kompetanse på dette området. Samværet med Dagny har gitt oss mye inspirasjon til å videreføre arbeidet i språktinget, og vi skal stå på for en felles viktig sak.

Vi vil savne Dagny i vårt videre arbeid, men vi vet også at savnet er størst hos hennes barn, barnebarn og øvrige familie, og hos Yngve.

Vi lyser fred over hennes minne.

Kvensk språkting