Muistosanat Dagny Nanna Olsenille

Dagny Nanna Olsen kuoli 29. septemperikuuta tänä vuona. Dagny syntyi Mouruniemessä Porsangissa vuona 1947.

Dagnyn vanhiimet olthiin kvääninkieliset, ja Dagny kasusi ylös kvääniperheessä. Ko hän oli seittemen vuotta vanhaa, hänen piti reisata pois kottoo Pyssyjokheen. Sielä hän kävi kouluu ja asui internaatissa. Hän muisteli, ette se oli mailma mikä tuntui vierhaalta ja uhkaavalta, ja se oon vaikuttannu hänheen koko elämän aijan. Mutta se oon kans antanu hänele voimaa työtelä kväänin kielen ja kulttuurin etheen.

Dagny oli seppä koulussa. Hän studeerasi opettaajaksi, ja työteli opettaajana kiini vuotheen 2013. Dagny oon opettannu eriliikaisesti kväänin kieltä ja kulttuurii.

266[1]

Dagnyn valithiin Kväänin kielitingan johtaajaksi vuona 2008, elikkä samana vuona ko kielitingan perustethiin. Hän työteli kielitingan johtaajanna kiini kuolemhaan saakka. Meile, jokka olima hänen kans kielitingassa myötä, oli Dagny suuri inspiraattori ja motivaattori. Hänelä oli paljon tiettoo kväänin kielestä. Sen tieđon hän oli saanu kottoo Porsangissa ja kväänin sekä suomen kielen opinoista. Dagny piti tärkkeenä, ette ko revitaliseerathaan kväänin kielen, niin kaikki kväänin kielen dialektit häyđythään olla myötä. Sen tähđen oli tärkkee löyttäät kokkoovan ratkaisun. Kielitingassa met kans muistelimma omista lapsuuđen kokemuksista kväänimiljöössä. Dagny muisteli paljon omista somista kokemuksista, mutta kans surulisista kokemuksista.

Met olema iloiset, ette Dagny sai olla myötä tekemässä kväänin kielen grammatiikkii. Nyt met työtelemmä kväänin sannoin ja sanapuohin kans. Tässä työssä ei Dagny voi olla enhään myötä, mutta met tieđämä, ette hän iloitti ko sai käyttäät ommaa kompetanssii kans tässä työssä. Se, ette met saima työtelä Dagnyn kans, oon antanu meile paljon inspirašuunii työtelä kielitingassa, ja met halluuma vieđä etheenpäin meiđän yhtheistä tärkkeetä assiita.

Met tulema kaipaamhaan Dagnyy, ja met tieđämä ette suurin kaippaus oon nyt hänen lasten, lastenlasten, perheen ja Yngven tykönä.

Rauha hänen muistole.

Kväänin kielitinka