Museokafea Kainun institutissa

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt järjestethään yhtheisen kuvatapattuman Pyssyjovessa. Tapattuma alkkaa klo 18.00, ja silloin met otama vasthaan ihmisten kuvvii ja skannaama niitä. Sen jälkheen näytämä vanhoita Pyssyjoven kuvvii museon arkiivista. Kuulema kans muisteluksii ja kattoma filmii. Näytämä kans, kunka museoportaalii www.digitaltmuseum.no voi käyttäät.

museumskafe_0413

Museokafeassa met halluuma opastuut ihmisten kans ja muistela museosta pyssyjokilaisile.

Kaikki Porsangin museon kuvat Pyssyjovesta oon 1900-1960 -luvulta. Meilä ei ole yhthään kuvvaa siitä, minkälaista elämä oli Pyssyjovessa ja öystäpuolela jälkheen vuođen 1970. Sen tähđen met tarvittemma paikalisten ihmisten appuu, jotta saama enämen kuvvii ja tavaroita. Met tarvittemma kuvvii, joissa näkkyy kunka tavaliset ihmiset olhaan kotona tahi työssä. Tarvittema kans kuvvii ympäristöstä, käsityöstä, pytingiistä, elläimistä, maanpruukista, mettäpruukista, pyyđöstä, tieraamisesta, koulunkäynistä, nuortenkulttuurista, jne.

Tervettulemaa!

Programinjohđattaaja: Arvid Petterson
Tiistaina 16.04.2013
Klo 18.00-19.00 Otama vasthaan ihmisten kuvvii ja skannaama niitä
Klo 19.00-20.30 Kuvakavalkaadi, muisteluksii ja filmii Pyssyjovesta
Paikka: Kainun institutti – Kvensk institutt
Tapattumhaan pääsee ilman!

Lähđet: RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum