Norsk Målungdom: Hurraa kvääniin oppikirjoile

Viimen olema saanheet kväänin kielen oppikirjoi, yhđeksen vuotta sen jälkhiin ko kväänin kielestä tuli viralinen kieli. Tämä oon tärkkee siksi ette lastenkoulun kväänin kielen oppiijat saatethaan oppiit kielen, ja kans siksi ette saatethaan aloittaat usseemppii toimii joila vahvistethaan kväänin kieltä.

Landsstyret i Norsk Målungdom meinaa ette oppikirjaraito «Minun kieli, minun aaret» oon tärkkee ja histoorialinen askelet etheenpäin. Nämät oon ensimäiset kväänin kielen oppikirjat, ja net täkäthään kaikki lastenkoulun klassit. Vuona 2005 tuli kväänin kielestä viralinen kieli. Kväänin eri dialektiita oon puhuttu jo usseeman sađan vuođen aijan sekä Tromssassa ja Finmarkussa, mutta sitä oon kuttuttu suomen kielen dialektiksi. Ruijan staatti oon tehny ankaraa ruijalaistamispolitikkii Ruijan kvääniitä vasthaan. Sen tähđen kväänin kieli oon tääpänä uhattu kieli, eriliikaisesti nuorten joukossa. Ette kväänin kieli elläis vielä tulleevaisuuđessaki, häyđythään lasten ja nuorten ottaat kielen käytthöön. Pittää olla enämen oppikirjoi ja kielitoimii.

Paljon on työtelty kielen etheen sen jälkhiin ko kväänin kieli sai korkeeman statuksen. Kainun institutti – Kvensk institutt oon tärkkee tässä työssä. Landsstyret i Norsk Målungdom meinaa ette Kainun institutti ja muut jokka työtelhään kväänin kielen etheen, häyđythään saađa hallitusherroilta sen avun mitä het tarvithaan. Sekä ekonoomisen ja poliittisen avustuksen kans saama usseemppii kväänin kielen puhujii. Se oon kielelisen monipuolisuuđen voitto!

Lähđet: Norsk Målungdom