Nye oversettelser

Vi har mange nye oversettelser på vår hjemmeside. Vi samler og publiserer oversettelsene våre: http://www.kvenskinstitutt.no/sprak/eget-sprakarbeid/oversettelser