Nyt tarvithaan pysyviä toimia kväänin eli kainun kielen säilyttämiseksi

Euroopparaatin Eksperttikomitea (Europarådets Ekspertkommite for Rammekonvensjonen for beskyttelse av Nasjonale Minoriteter) kehoittaa hallitusherroja jatkamhaan työtelyä kväänin eli kainun kielen standardisoimisen etheen. Eksperttikomitea kehoittaa hallitusherroja antamhaan enämen kuurtoa kväänin kulttuurille. Tämän häytyy tapahtua dialoogissa kielenkäyttäjitten kans, jotta se oon sikkari ette rahat mennee kielenkäyttäjitten mielestä tärkeishiin toimhiin.

Euroopparaati. Foto: Ellen Wuibaux ©Council of Europe

Kielenkäyttäjitten kans häytyis kehittää erityisen kväänin opetussuunitelman kaikile koulutuksen tasoile. Lisäksi häytyis järjestää pysyvän kväänin kielen korkeakouluopetuksen.

Luje Eksperttikomitean viienen raportin täältä.