Onnistunnu Memory boxes-kokkous Reggio di Calabriassa, Italiassa

Kainun institutti oli myötä kolmanessa Memory boxes-kokkouksessa, minkä järjestethiin Reggio di Calabriassa, Italiassa 8.-12. maikuuta 2013.

Kainun institutti presenteerasi sen työn, minkä se oon tehny Lietuvan kokkouksen jälkheen. Muut kokkouksen osalistujat tykäthiin, ette institutin työ oon eriliikaisen intresantti. Het tykäthiin, ette se oli eriliikaisen soma kuula kursista ja työpajasta, jossa opithaan tekemhään digitaalissii muisteluksii. Nyt tämä institutin työ tullee olemhaan koko Memory boxes-prošektin modelli.

Digitaaliset muistelukset oon joksiki uusi termi. Digitaalisten muisteluksitten avula jokhaisella oon mahđolisuus muistela oman muisteluksen digitaalisesti. Samala niitä voipi käyttäät kans muussa yhtheyđessä, niin ko opetuksessa.

Institutin työntekkiijät näytethiin kans filmin Pyssyjovesta. Filmissä Karin Larsen ja Wigdid Farstad haastatelhaan viittä yli 65-vuotista pyssyjokilaista. Yksi haastattelu oon ruijaksi ja nelje kvääniksi.

Institutti oon tehny digitaaliset muistelukset ja haastattelut Memory boxes-prošektin yhtheyđessä, ja net löyđät prošektin viraliselta nettisivulta: http://memoryboxes.altervista.org

Enämen tiettoo saat täältä:
Kaisa Maliniemi
prošektinjohtaaja
E-posti: Kaisa.Maliniemi(a)kvenskinstitutt.no
Tel. +47 46 54 89 28

carlo

Carlo Smaldone avvaa kolmanen kokkouksen Italiassa.

rinki

Osalistujat praatithaan siitä, kunka heiđän pitäis tuođa esile paikalisen työn tuloksii.

sohva

Osalistujat Tyskästä, Lietuvasta, Italiasta og Ruijasta oon löytänheet fiinin soffan Fylkesbyggetin festisalissa, Reggio di Calabriassa.

karin

Karin Larsen näyttää aviisiartikkelii, missä muistelhaan kokkouksesta Reggio di Calabriassa. Artikkelissa oon eriliikaisesti mainittu Suomen ja Ruijan.

Kuvat: Kaisa Maliniemi ja Karin Larsen.

EU_flag_LLP_EN-01 (2)shapeimage_1