Ønsker at ekspertkomitéen tar direkte kontakt med regjeringen og kommune om skolenedleggelse

Terje Aronsen, undervisningsleder ved Kainun institutti – Kvensk institutt, møtte Europarådets ekspertkomité for språkpakten. Han la fram forhold om brudd på mange av artiklene i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.

I stedet for revitalisering opplever kvensk språk og kultur devitalisering i Porsanger. Kommunen har besluttet å stenge Børselv skole og barnehage, den eneste skolen og barnehagen som er definert som kvensk i Norge. Hvis skolen og barnehagen blir nedlagt, vil det være den endelige nedtellingen for språket, kulturen og bygda.

Aronsen la fram et ønske om at ekspertkomiteen tar nedleggelse av Børselv oppvekstsenter direkte til regjeringen og Porsanger kommune. Regjeringen er ansvarlig for å finansiere de minoritetsspråklige skolene, og pengene til dette formålet må øremerkes.

Direkte kontakt kan være nødvendig fordi generelle vendinger i ekspertkomitéens rapport om implementeringen av pakten ikke vil ha den forventede effekten verken på de sentrale eller de lokale myndighetene. De lokale myndighetene vil kanskje aldri lese rapporten.