Oppretter Kvensk litteraturpris

Kainun institutti – Kvensk institutt har opprettet en ny kulturpris, Kvensk litteraturpris. Prisen vil bli tildelt den eller de som gjennom sitt forfatterskap bidrar til å fremme det kvenske språket. Prissummen er 50 000 kroner.

Litteraturprisen deles ut av Kainun institutti – Kvensk institutt. Litteraturprisen vil ikke bli tildelt årlig. Det var styret til Kvensk institutt som foreslo opprettelsen av prisen.

logo_pun

Kvensk litteraturpris 2013 utdeles onsdag 29. mai kl. 18 på Kvensk institutt i Børselv. Velkommen!

For mer informasjon

Hilde Skanke
institutin johtaaja – daglig leder
E-post: Hilde.Skanke(a)kvenskinstitutt.no
Tel. +47 46 54 88 70