Paljon väkkee ja uussii arkiivikuvvii museumikafeassa

Porsangin museumi (RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum), Porsangin histoorialaaki ja Kainun institutti järjestethiin museumikafean 25. marsikuuta Kainun institutissa. Programinjohđattaaja oli Arvid Petterson Porsangin histoorialaakista ja pääarranšööri oli Riinakaisa Laitala Porsangin museumista. Museumikafeassa museumi sai paikalisilta lainhaan kaksi kuva-albumii joissa oon vanhoita kuvvii ja jotka museumi saattaa digitaliseerata. Lisäksi vielä kaksi persoonaa aijothaan anttaat museumile lainhaan vanhoita kuvvii. Museumikafeassa oli myötä yhtheensä 39 ihmistä.

Kuvakavalkaadissa näytethiin 55 kuvvaa, joita oon kovottu kolmessa ensimäisessä museumikafeassa Pyssyjovessa. Sillä nämät museumikafeat oonki onnistunheet rohki hyvin. Lisäksi näytethiin filmin «Äiđin sanat» ja museumiportaalin Digitalt museum på nett. Digitaalisessa museumissa kaikin saatethaan kirjoittaat tekstii ja tiettoo mikä liittyy kuvhiin ja tavaroihin.

ARVID PETTERSON LAUSSUU MUISTOSANAT KVÄÄNIKIRJAILIIJA ALF NILSEN-BØRSSKOGIN (1928-2014) MUISTOLE. KUVA: RIINAKAISA LAITILA.

HISTORIKER ARVID PETTERSON BEGYNNER MED MINNEORD OM KVENSK FORFATTER ALF NILSEN-BØRSSKOG (1928-2014). FOTO: RIINAKAISA LAITILA.

TERJE ARONSEN MUISTELEE NANNA SALOMONSENILLE KIRJASTA ”ARKIIVIDOKUMENTIT MUISTELHAAN”, JONKA HÄN OON KÄÄNTÄNY KVÄÄNIN ELI KAINUN KIELELE. KUVA: RIINAKAISA LAITILA.