Rahhaa kvääniin ja karjalaisten teatteriprošektille "Kuka mie olen?"

Barentssekretariatet ja Tromssan fylkinkomuuni oon antanheet rahhaa kvääniin ja karjalaisten nuorisoteatteriprošektille “Kuka mie olen?”. Barentssekretariatet oon antanu 165 000 kruunuu ja Tromssan fylkinkomuuni 50 000 kruunuu.

IMG_4741__rapport

Näyttämäpeli «Kuka mie olen?» Petroskoissa 2012. Kuva: Nikita Hilko

Rahan annethiin sen tähđen ko het piđethään ette prošekti lissää ymmärystä, yhtheistyötä ja kontaktii nuoriin ja kulttuuritten välilä pohjaisessa.

Työpajan ja esityksen aijothaan pittäät 5.-11. aukustikuuta 2013 Tromssassa.

Enämen tiettoo

Kaisa Maliniemi
Prosektinjohtaaja
E-post: Kaisa.Maliniemi@kvenskinstitutt.no
Tel. +47 46 54 89 28

Luje enämen teaterprosektista «Kuka mie olen?».

Barenst_off_logoTFLK_rgb