Ruijan Kveeniliitto: Aukinainen preevi – Kvääninkieliset palvelut hävithään!

Ruijan Kveeniliitto oon kirjoittannu kaikile aukinaisen preevin. Heitä muretuttaa ko siukat ei saa kvääninkielistä hoittoo.
Monet kväänit oon saanheet traumoi, mikä näkkyy kans psykiatrian puolela. Sođan traumaattiset kokemukset, Finmarkun evakueerinki ja kväänikulttuurin hävviiminen sođan aikana ko tuiskalaiset poltethiin Finmarkun, oon jättäny syvän jäljen. Monila oon huonot muistot ko het olthiin internaattikoulussa ennen ja jälkhiin sođan. Het saathiin rangaistuksen ko het puhuthiin kväänii, ja meni vuossii ennen ko kvääninkieliset lapset ymmärethiin mitä opettaaja puhui. Lapset olthiin häpheissä ja suruliset ko ei ollut lupa puhhuut ommaa kieltä.

Distriktpsykiatrisk senter, DPS, oon nyt Porsangissa, mikä oon kolmikulttuurinen komuuni. Komuunissa puhuthaan kväänii, saamee ja ruijaa. Komuunissa asuthaan paljon kväänii ja saamelaissii, ja eriliikaisesti merisaamelaissii. Porsankhiin oon kans hyvä kulkuyhtheys.

Helse Nord oon nyt päättäny siirttäät DPS:n Kaarasjokheen, mikä oon tyhä kaksikielinen komuuni. Tämä ei ole hyvä kvääniile, jokka tarvithaan hoittoo. Merisaamelaisten palvelut kans huononee.

Ruijan Kveeniliitto toivoo, ette Helse Nord käsittellee kaikkii Finmarkun minoriteettiita tasa-arvoisesti ja pyörttää päätöksen siirttäät alan psykiatrisen sentterin pois Porsangista.

Ruijan Kveeniliitto

Luje tästä Ruijan Kveeniliiton ruijankielisen preevin.