Slik lager vi luktegressflette, kaffeost og tjære

Anstein Mikkelsens DVD ”Näin laitama” (Slik lager vi) 240.- på instituttets Meän krampuohi-butikk. DVD:n har tre filmer, hvordan man lager luktegressflette, kaffeost og tjære. Filmen er på kvensk og finsk.

http://www.kvenskinstitutt.no/virksomhet/mean-krampuohi-butikk/

anstein_Page_1