Små kvenske gleder i Finland i det siste Memory boxes-møte

Det sjette og siste Grundtvig-læringspartnerskap ”Memory boxes”-møte ble holdt i Taipalsaari og Helsinki i 26.05 – 01.06. Dette et internasjonalt prosjekt som har vart to år. Tanken bak prosjektet er å samle en felles europeiske ”Minneeske” der man har forskjellige minner knyttet til sanser fra forskjellige individer og kulturer. Prosjektets koordinator i Norge, Kaisa Maliniemi og Karin Larsen fra Kvensk institutt deltok på møtet.

I denne gangen var møtets fellestema å samle informasjon om «Hva små gleder betyr for forskjellige nasjoner og folkegrupper». Resultatene blir publisert senere på prosjektet nettside. Møtet ble avsluttet med en workshop der man samlet prosjektets høydepunkter. Hver deltagende institusjon eller organisasjon lagde sin egen minnepute om temaet. Prosjektets sluttrapport blir publisert senere i høst.

For mer informasjon

Kaisa Maliniemi
Kaisa.Maliniemi(a)kvenskinstitutt.no
46 54 89 28

Den tyske prosjektlederen Hélène Sajons-Gilman og vertsnasjonens koordinator Helena Miettinen på avslutningsfesten.

Den tyske prosjektlederen Hélène Sajons-Gilman og vertsnasjonens koordinator Helena Miettinen på avslutningsfesten.

tyyny

Karin holder på med å lage minnepute om prosjektets høydepunkter. FOTO: KAISA MALINIEMI