Språkkafé på Kvensk institutt onsdag den 3. juni 2015

SPRÅKKAFÉ PÅ KVENSK INSTITUTT

Onsdag den 3. juni kl. 18.00

Kanskje vi finner nye kvænske ord når vi er samlet?

Åresalg

Gratis kaffe og kaker

Velkommen til prat!

Norske kvener – Børselv