Språkrådet inviterer til minoritetspråkdag i Oslo 26. november

Med minoritetsspråkdagen ønsker Språkrådet å legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom de nasjonale minoritetene i Norge og å støtte språkarbeid hos de enkelte minoritetsspråkgruppene.

Sted: Språkrådet, Observatoriegata 1 B (ved Solli plass), rom nr. 70 (første dør til venstre fra inngangen)

11.30 Åpning. Kaffe og te

12.00 Velkomsthilsen og presentasjon

12.10–13.10 Anna-Kaisa Räisänen: Foredrag om ulike former for språkvurdering: UNESCO, SIL (EGIDS) & EuLaViBar (enkeltindivid, fellesskapet, samfunn)

13.30–14.30 Verksted 1 (Anna-Kaisa Räisänen og Verena Schall): Vurdering av språksituasjon og revitalisering
Her jobber vi spesielt med språkets ulike bruksområder og språkbruken i ulike sosiale situasjoner og tar i bruk ulike verktøy som for eksempelvis nettverkskart.

15.00–16.00 Verksted 2 (Anna-Kaisa Räisänen og Verena Schall): ”Tar språket mitt og språket vårt tilbake”
Vi jobber videre med resultatene fra det første verkstedet. Hvordan bruker du nettverkskartet i praksis? Hvordan kan den enkelte videreutvikle språkkunnskapene sine, og hva er betydningen av den enkeltes språkbruk uansett nivå for det språklige fellesskapet? Hvilke muligheter har vi for å få frem språket i vårt fellesskap, i bygda eller byen vår? Vi samler inn ideer til en konkret idébank. Hva kan organisasjonenes rolle i arbeidet med språklig revitalisering være? Hvor trenger organisasjonene hjelp i dette arbeidet?

Kilde: Språkrådet