Språkrådet lyser ut stipend i kvensk språk

Høsten 2013 skal Språkrådet dele ut et stipend på 20 000 kroner til en mastergradsstudent eller flere prosjekt som dokumenterer kvensk språk. Språkrådet er særlig interessert i å få inn oppgaver som dokumenterer ordforråd. Spesielt mastergradstudenter med en relevant problemstilling oppfordres til å søke.

Det kan bli aktuelt å dele stipendet og gi støtte til bacheloroppgaver og andre faglige prosjekter som dokumenterer kvensk språk.

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på en side som drøfter problemstillingen og metoden — om skriveprosessen er i gang, bør det komme frem hvor langt man har kommet i arbeidet
  • en utdypning av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider
  • en anbefaling fra veilederen (gjelder studentoppgaver)

Søknadsfristen er 25.11.2013. Send søknaden elektronisk med vedlegg til post@sprakradet.no eller med brev til Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo.

Har du spørsmål, kan du kontakte
Verena Schall
Tlf. 22 54 19 73
E-post verena.schall(a)sprakradet.no

Kilde: Språkrådet