Språkteknologi i lag med andre finsk-ugriske språk

Prosjekt for å lage et eget kvensk rettskrivnings- og retteprogram begynte med et introduksjonskurs i språkteknologi i januar. I begynnelsen skal det lages datamaskinelle modeller for kvensk som blir gjort om til analyseprogram. Disse danner i sin tur utgangspunkt for rettskrivningsprogrammer som skal hjelpe vanlige språkbrukere, oversettere og språkforskere.

På språkteknologikurs i Helsingfors deltok Julia Kuprina (vestmarisk eller fjellmarisk), Merja Salo (mokša og khantisk), Renate Blumberga (livisk), Sven-Erik Soosaar (nenetsisk), Timo Rantakaulio (livvisk eller aunuskarelsk og ingrisk), Mervi Haavisto (kvensk), Florian Siegl (ngasansansk), Sulev Iva (võru), Neeme Kahusk (estisk) og Auli Oksanen (skoltsamisk). Kurslærere var Jack Rueter (Universitet i Helsingfors), Sjur Moshagen og Trond Trosterud (Universitet i Tromsø).

Foto: Mervi Haavisto

Hoveddelen av kursdeltakerne er med i den finske Kone Stiftelsens program for dokumentasjon av uralske språk. Kurset i språkteknologi var arrangert i samarbeid mellom Universitet i Helsingfors og Giellatekno. Vi takker for at instituttet fikk være med og delta på dette kurset!