Språkteknologi viktig for minoritetsspråk

Hvilken nytte har vi av språkteknologien og hvorfor er det viktig for minoritetsspråk? Litt informasjon om vårt språkteknologiprosjekt:

http://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/kvensk-sprakteknologiprosjekt/