Språktingsmøte i Tromsø 19.-20. november

Kvensk språkting inviterer til et dialogseminar om utfordringer knyttet til kvensk terminologi. Seminaret holdes 19. og 20. november på St. Elisabeth Hotell i Tromsø.

Noen av temaene på seminaret:

  1. Erfaringer fra språkplanlegging og språkrøkt i Norge.
  2. Status for språkplanlegging i meänkieli, gjerne med spesielt fokus på håndtering av låneord.
  3. Status for språkplanlegging og terminologiutvikling i nordsamisk.
  4. Orientering om elektroniske ordbøker og eventuelle muligheter for å parallell kjøre terminologiutvikling og ordboksarbeid.

PROGRAM

19. november

Kl. 10.00 Åpning og presentasjon

Kl. 10.15 Representant for språktinget forteller i korte trekk om hvor langt man er kommet i sitt arbeid generelt

Kl. 10.45 Terminologiutvikling og orddannelse

Utgangspunktet er: Hannu Töryrylä: Status for språkplanlegging i meänkieli, gjerne med spesielt fokus på håndtering av låneord

Kl. 12.00 Lars Vikør: Erfaringer fra språkplanlegging og språkrøkt i Norge

Kl. 13.00-13.30 Lunsj

Kl. 13.45 Trond Trosterud: Orientering om elektroniske ordbøker og eventuelle muligheter for å parallell kjøre terminologiutvikling og ordboksarbeid

20. november

Kl. 10.00 Rolf Olsen: Status for språkplanlegging og terminologiutvikling i nordsamisk

Kl. 11.00 Vi avslutter med at en representant for språktinget oppsummerer seminaret og skisserer videre oppfølging

Kl. 12.00 Lunsj

Møte er åpent for alle interesserte. Tervettulemaa!

For mer informasjon:

Hilde Skanke
hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no
Tlf: 46 54 88 70


Kvensk språkting er et språknormeringsorgan oppnevnt av styret i Kvensk institutt. Språktinget har som mandat å utvikle retningslinjer for normeringen av et kvensk skriftspråk. Språktinget skal starte opp arbeidet med å skissere anbefalinger for terminologiutvikling og orddannelser, og ønsker med dette seminaret å få innspill på hvilke prinsipper og eventuelt retningslinjer som må legges til grunn for dette arbeidet.