Staatin työntekkiijät opithaan saamelaisista ja kansalisista minoriteetiistä

FAD lanseeraa elektroonisen opetusprogramin alkupöräiskansoista ja kansalisista minoriteetiistä, minkä oon tarkoitettu staatin työntekkiijöile. Kursin moolina oon jakkaat tiettoo alkupöräiskansoista ja
kansalisista minoriteetiistä, sekä lisätä ymmärystä niistä assiista jokka koskethaan heitä. Programissa oon kans tiettoo histooriasta, yhtheiskunnalisista suhtheista, sekä lakipykälistä ja säänöistä.

36578_img___1381777165

Kursi oon suunile 45 minuttii, ja moolina oon ette staatin työntekkiijät opithaan enämen saamelaisista ja kansalisista minoriteetiistä eli juutalaisista, rom-kansasta, kvääniistä/ruijansuomalaisista, mettäsuomalaisista ja romanikansasta/taattariista. Jokhaisen minoriteetin histoorian muistelhaan lyhykäisesti, alkkain 1500-luvulta ja kiini tähän päivhään. Kursila käyđhään läpi aijankohtaissii lakipykälii ja säänttöi, jokka koskethaan saamelaissii ja kansalissii minoriteettiita. Käyđhään läpi kans sitä, minkälaissii minoriteettiassiita assiinkäsitteliijä saattaa jouttuut käsittelemhään omassa työssä ja kuinka työtelä etheenpäin näitten assiitten kans.

Opetusprogramin moolijoukko oon kaikki staatin työtekkiijät, sekä uuđet sekä muutki joila oon tarvet tiettäät enämen saamelaisista ja kansalisista minoriteetiistä.
Opetusprogramin löyđät tästä e-opetusportaalista: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Lähđet: FAD