Staatinbudšetissa suuri lissäys kväänin kuurto-oorninkhiin

FA-departementti ehđottaa 5,3 miljoonaa kruunuu Kainun institutin toiminthaan. Tämä oon 180 000 kruunuu enämen ko vuona 2013. Tämä raha oon tarkoitettu mm. kväänin eli kainun kielen normeerinkhiin ja standardiseerinkhiin.

– Met olisimma ođottanheet ja toivonheet institutile pikkuisen enämen lissäystä ko tyhä 3,8%. Mutta met kyllä iloittemma ette kväänit ylipäätänsä saađhaan lissää rahhaa!, sannoo Kainun institutin johtaaja Hilde Skanke.

Kvääniin toimet saađhaan yhtheensä miljoona kruunuu enämen ko ennen.

– Hallitus halluu kuurota kväänin kielen ja kulttuurin vahvistamista ja kehittämistä. Näihin toimhiin met aijoma jakkaat miljoona kruunuu enämen vuona 2014, sannoo fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Ekstrakuurto kväänin kieli- ja kulttuuritoimile kuuluu kansalisten minoriteettiin kuurto-oorninkhiin, ja anomuksen häyđyt lähättäät ennen 15. novemperikuuta 2013. Tästä oorningista annethaan kans kuurttoo Omasvuonon kielikeskuksen, Haltiin kväänisentterin ja Ruijan Kaiku –aviisin toiminthaan.

statsbudsjett

KUVA: REGJERINGEN.NO

Kulttuuridepartementti ehđottaa, ette Ruijan Kaiku saapi 1,1 miljoonaa kruunuu. Lisäksi oon FA-departementti antanu aviisille 450 000 kruunuu. Tämän het annethaan kans vuona 2014.

Oon ehđotettu, ette kansaliset minoriteetit saađhaan 18,5% enämen rahhaa, yhtheensä 20,2 miljoonaa kruunuu. Skogfinsk musem saapi 2 719 000 kruunuu, vuona 2013 museumi oon saanu 2,6 miljoonaa kruunuu. Oon kans ehđotettu, ette kansalisten minoriteettiin kurto-oorningin nostethaan 9,2 miljoonhaan kruunhuun. Se oon 1,2 miljoonaa kruunuu enämen ko vuona 2013. Kuurto-oorningista jaethaan sekä peruskuurttoo kansalisten minoriteettiin järjestöille ja rahhaa erilaisile prošektiille.

Katto Programikategoria 01.40 Nasjonale minoriteter Staatinbudšetissa.