Status kväänin kirjakielen kehitystyössä – "Oonhan meilä vielä kieli"

Kväänin kielitinka ja Kainun institutti halvaava jakkaa tietoa kväänin kirjakielen  kehityksestä.

Aukustikuun 2011 aikana met julkaisema informašuunihäftin, missä met muistelemma kväänin kielen normeeringistä. Häftin lähätethään kouluile, institušuuneile, komuuneille, läänin- eli fylkinkomuuneille ja departementile.

Samhaan aikhaan met alama tekemhään semmoista grammatiikkiväršuunia, joka oon tarkoitettu kaikitten käytthöön, mutta eriliikaisesti sitä voi käyttää kouluissa ja kurseila.

Sitte ko tämä grammatiikkiväršuuni oon julkaistu, niin met olema tulheet jo sen verran pitkäle, ette kokonainen ja  laajempi grammatiikki alkaa olla valmis. Sen met sitte viimeistelemä ja laitama institutin nettilaijale kaikitten käytthöön. Tämä tapahtuu suunitelman mukhaan kevhäälä 2012.

Tämän jälkhiin aikova kielitinka ja institutti työtelä kvääninkielisten sanoitten kans, eli sananrakenuksen ja sanapuohin kans. Met piämä rohki tärkeänä sitä, ette kaikki kväänin alat saatettais olla myötä tässä työssä. Enämen tietoa tästä tullee vielä hiljemin.

Ystävällisin tervheisin
Kväänin kielitingan ja Kainun institutin puolesta

Hilde Skanke
institutin johtaaja