Stipend i kvensk språk

Høsten 2014 skal Språkrådet dele ut et stipend på 20 000 kroner til en mastergradsstudent eller flere prosjekt som dokumenterer kvensk språk. Vi er særlig interessert i å få inn oppgaver som dokumenterer ordforråd. Vi oppfordrer spesielt mastergradsstudenter med en relevant problemstilling til å søke. Det kan bli aktuelt å dele stipendet og gi støtte til bacheloroppgaver og andre faglige prosjekt som dokumenterer kvensk språk.

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på en side der en gjør greie for problemstillingen og metoden – det bør også gå fram hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 10. oktober 2014. Søkerne må merke av hvilket stipend de søker på. Send søknaden med brev eller e-post:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontakt: Har du spørsmål, kan du kontakte Verena Schall (tlf. 22 54 19 73)

Kilde: Språkrådet.no