Stor økning til kvensk tilskuddsordning i statsbudsjettet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foreslår 5,3 millioner kroner til drift av Kainun institutti – Kvensk institutt. Dette er en økning på 180 000 kroner sammenlignet med 2013. Tilskuddet går blant annet til arbeid med normering og standardisering av kvensk språk.

– Økning på 3,8% for instituttet er ikke hva vi håpet og ønska oss. Men økningene generelt er jo gledelig!, sier Hilde Skanke, daglig leder ved Kvensk institutt.

Tilskuddet til kvenske foremål øker totalt med en million kroner.

– Regjeringen ønsker å støtte opp om gode tiltak som er med på å styrke og videreutvikle kvensk språk og kultur. Vi har derfor satt av en million kroner ekstra til dette formålet i 2014, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Ekstrabevilgningen til kvensk språk og kultur blir satt av på tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter, som har søknadsfrist 15. november i år. Over denne ordningen blir det også gitt driftsmidler til Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

statsbudsjett

BILDE: REGJERINGEN.NO

Kulturdepartementet foreslår et tilskudd på 1,1 millioner kroner til Ruijan Kaiku. I tillegg fikk avisa tildelt 450 000 kroner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett i 2013. Tildelingen videreføres i 2014.

Bevilgninger til nasjonale minoriteter øker med 18,5%, totalt er det foreslått bevilget 20,2 millioner kroner. Bevilgninger til Skogfinsk musem er 2 719 000 kroner, i 2013 er det tildelt 2,6 millioner til museet. Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter er foreslått økt til 9,2 millioner kroner, det er en økning på ca 1,2 millioner kroner fra 2013. Over tilskuddsordningen blir det gitt både grunnstøtte til de nasjonale minoritetenes organisasjoner og støtte til ulike prosjekter.

Se programkategori 01.40 Nasjonale minoriteter i statsbudsjettet.