Støtte til språkkonferanse om kvensk kultur og språk

Støtte til språkkonferanse om kvensk kultur og språk

Kvensk institutt har fått 61 000 kroner til å arrangere konferansen «Kvensk kultur og kvensk og finsk språk fra barnehage til arbeidsliv».

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norske Kveners Forbund og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Konferansen arrangeres i Vadsø til høsten.

Formålet med konferansen er å synliggjøre og styrke kunnskap om kvensk kultur, og kvensk og finsk språk i Øst-Finnmark. Målgruppen er bl.a. politikere, forvaltere og undervisningspersonell.

Regjeringen gir totalt to millioner kroner til ulike tiltak for å styrke kvensk språk og kultur.

Fordeling av tilskudd 2013 til nasjonale minoriteter:
To millioner kroner til kvensk språk og kultur
Fordeling av tilskudd til nasjonale minoriteter