Støtte til kvenske språk- og kulturprosjekter

Regjeringen gir støtte til et lydkurs på kvensk, kvenske språkkurs for barn og til manusutvikling av en animasjonsfilm på kvensk. Prosjektstøtten gis i anledning Språkåret 2013.

– Barn og ungdom er den viktigste målgruppen for å sikre det kvenske språket for framtiden. Det er mange gode initiativ i det kvenske miljøet, og jeg er glad for at vi kan gi støtte til gode tiltak i Språkåret, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Kainun institutti – Kvensk institutt og Storfjord språksenter har tatt intitiativ til å lage et kvensk lydkurs for nett og for radio, og får 150 000 kroner til dette prosjektet. Prosjektet tar språkopplæringen til en ny arena, og har som mål å gjøre det enklere for flere å begynne å lære seg kvensk. Samarbeidspartnere er Halti kvenkultursenter og Radio Nordkapp. Kulturskolene i Storfjord og Porsanger skal delta i prosjektet.

Norske Kveners Forbund får 70 000 kroner til å utvikle et språkkurs for barn i lokallagene sine. Gjennom kurset vil de bruke de eldre språkbrukerne som en ressurs i opplæringen. Også Siivet AS har barn som målgruppe i sitt prosjekt, og får 30 000 kroner til å utvikle et manus til en kvensk animasjonsfilm for barn. Filmen skal bygge på tradisjonelle kvenske eventyrfigurer, men ta opp temaer som er aktuelle mellom fortid og nåtid.

Tilskuddene til de tre prosjektene er gitt over en ekstrabevilgning i revidert budsjett på 250 000 kroner til kvensk språk og kultur i anledning Språkåret.

Kilde: FAD

mins

Styreleder Oddbjørn Samuelsen, styremedlem Solveig Samuelsen, minister Rigmor Aasrud og undervisningsleder Terje Aronsen på instituttet i 2010. Foto: FAD