Styremøte i Børselv 13. desember

Styremøte holdes 13.12. kl. 10 på instituttet.

Saker til behandling:

1. Økonomisk perioderapport
2. Budsjettforslag 2014
3. Oppdatering på igangsatt arbeid etter strategisamlinga
4. Informeringer
5. Eventuelt