Styremøte i februar på Kvensk institutt

Styret til Kvensk institutt samles i Børselv på fredag 1. februar til årets første møte.

Fra møteagenda:

– Innkommet søknad om støtte til utgivelse av kvensk litteratur
– Budsjett for 2013
– Orientering til arbeid for kvensk ordbok og retteprogram
– Språktingsmøtet 7.-8. februar

Tid: 01.02.2013 kl. 10
Sted: Kainun institutti – Kvensk institutt

Tervettulemaa!