Suuri askelet etheenkäsin, mutta ei se ole kyllä viiminen

Se ei ole jokapäiväistä, ette juhlima grammatikin tähđen, mutta maanantaina 9. februaarikuuta tuli ulvos kainun grammatikki. Eira Söderholmin Kainun kielen grammatikki oon merkkikivi kainun kielen kehittämiselle.

Kainun kultuuri ja kieli oon noussu kukkimhaan viimi vuosina. Rommaaneita oon tullu ulvos, uusi oppimamateriaali oon saanu päivännävön, ja nyt oon kans elektroninen sanakirja.

Uusi grammatikki oon lopputulema yhtheistyöstä Kainun kielitingan kans. Lanseerinki tapattui Tromssan biblioteekissa ja kaupunginarkiivissa.

Muusikkeri Kristin Mellem pelasi musikkii fästissä.

Histoorialinen päivä

Hilde Skanke, Kainun instituttin johtaaja, aloitti fästin muistelemalla grammatikin tavustasta. – Tämä oon histoorialinen päivä. Tämän grammatikin kans olema yhđen askelen likempännä kainun kielen tasannostamista, sanoi Skanke.

Söderholmin kuvvaus kainun grammatikista oon pioneerityö. Se ei ole tyhä ensimäinen perustheelinen kuvvaus kainun kielen grammatikkista, mutta kirja oon kans kirjoitettu kainuksi. Heti saama kans käänöksen ruiđan kielele.

Kainun kielen hyväksythiin omaksi kieleksi vuona 2005. Kainun kielen grammatikki oon tärkkee työkalu kielen kehittämisheen ja säilyttämisheen.

Kielen status

Kainun kielen grammatikin kirjoittaaja Eira Söderholm, suomen ja kainun kielen ensimäinenamanuensis UiT – Ruijan Arktisessa Universiteetissä, oon opettannu kainun kieltä vuođesta 2006.

Tämä uusi kainun grammatikkikirja oon huomattaava askelet etheenkäsin kainun statuksen vahvistamisessa Norjassa. Eira Söderholm muisteli hänen fooredraakissa kainun ja suomen kielen välistä. Hän osoitti, kunka kainu oon ollut käytössä Norjassa ainaki 300 vuotta. Suomen kieli normeerathiin ja standardeerathiin uuđempana aikana. Nämä kielet oon kehittynheet henkkaamatta toisisthaan. Erotus niitten välissä ei ole tyhä sanoissa, mutta grammattikin struktuurissaki.

Tie etheenkäsin

Kainun kielen grammatikki oon yksi positiivinen taitet ko kainun tehđään havvaittavaksi.
– Vaikka meilä oon grammatikkikirja, se ei meinaa, ette kainun kieli oon pelastettu. Oon tärkkee ette väki pruukkaa kieltä aktiivisesti. Mie toivoskelen kans, ette se tullee vielä usseet grammatikkikirjat tulleevaisuuđessa, lopetti Söderholm.