Tervettulemaa näyttelyihin "Murman – håpets kyst” ja ”Spor av levd liv” perjantaina 19. septemperikuuta klo 18.

Kulttuurinmuistopäivii 2014 feirathaan Porsangissa, ja silloin aukaisthaan Kainun institutissa, Pyssyjovessa kaksi näyttelyy. Näyttely “Murman – håpets kyst” (Murmanni – toivon rannikko) muistelee Kuolan rannikon koloniseeringistä vuossiin 1860-1940 aikana. Kuvanäyttely ”Spor av levd liv” (Eletyn elämän jäljet) muistelee kvääniin, ruijalaisten, meri- ja kolttasaamelaisten kulttuurihistooriasta. Näyttelyitä voit käyđä kattomassa 19. septemperikuuta – 3. oktooperikuuta klo 9-15.

bilde15Harbour

Kuva: Varanger museum

Murmanni – toivon rannikko

Kuolan ruijalaiset oon näyttely- ja dokumentašuuniprošekti, missä muistelhaan ruijalaisista kolonistiista Kuolassa, Ryssässä 1860- 1900 –luvuila.
Näyttelyssä tullee esile Pohjais-Ruijan ja Pohjais-Ryssän suhđet, mikä oli rohki hyvä aina kiini 1900-luvun alkhuun saakka. Met asuima samala alala, ja niinpä sekä ryssät ja ruijalaiset koethiin net samat traagiset vaikutukset minkä suurpolittinen prioriteerinki sai aikhaan.

Met halluuma olla myötä vaikuttamassa siihen, ette saatettais uuđesti luođa joitaki yhtheyksii pohjaisten kanssoin ja ihmisten välilä.

Tämä näyttely- ja dokumentašuuniprošekti oon kiertäny eri museumissa Ruijassa, Suomessa ja Ryssässä. Barentssekretariatet ja Norsk kulturråd oon kuuronheet näyttelyy. Lisäksi Tromssan universitetti, Varengin museumi ja eri laitokset Murmanskissa, Arkhangelissa, Rovaniemelä ja Helsingissä oon yhđessä työtelheet näyttelyn etheen. Murmansk oblast ja Finmarkun fylkinkomuuni oon kans olheet myötä.

Näyttelhyyn kuuluu kans nettilaita: www.coast-of-hope.no

Eletyn elämän jäljet – kulttuurihistooria mikä jaukkuu

Näyttelyn vanhiimat kuvat oon kuvattu 1970-luvun alussa ja uussiimat vuona 2012. Net oon kuvanu Alf Hansen (1950).

“Näyttelyssä näjemä osan kulttuurimuistosta mikä oon jo melkkein hävviimässä. Osa tästä oon jo kokonhansa häviny, mutta onneksi osa oon kuiten säilyny.”

Kuvissa näytethään Kalotin monipuolisuutta – kvääniin, ruijalaisten, meri- ja kolttasaamelaisten elämää.

“Kuvvaaja oon präntäny kuvat visuaalisesti niin, ette niissä tullee esile aijan patina, kirjoittaa Hansen.”