To millioner kroner til kvensk språk og kultur

Regjeringen gir totalt 2,081 millioner kroner til ulike tiltak for å styrke kvensk språk og kultur. Støtten gis blant annet som driftstøtte til språksentre, til utgivelse av en kvensk roman, til en kvensk dokumentarfilm og til en språkleir for ungdom.

– I forbindelse med Språkåret 2013 har vi vært spesielt opptatt av å støtte tiltak for kvensk språk. Prosjektene det blir gitt tilskudd til er gode bidrag til å oppfylle målene om å gjøre kvensk språk og kultur til en levende og synlig del av samfunnet, sier statsråd for nasjonale minoriteter Rigmor Aasrud.

Storfjord språksenter får 620 000 kroner til drift av senterets aktiviteter i 2013. Det blir også gitt driftstøtte på 500 000 kroner til Halti kvenkultursenter.

Den kvenske avisa Ruijan Kaiku har fått driftsmidler over denne posten over flere år. Driftstøtten er i år økt til 450 000 kroner. Ruijan Kaiku får i tillegg 130 000 kroner i prosjektmidler til å utvikle en virtuell redaksjon av avisa, slik at det redaksjonelle arbeidet kan utføres av medarbeidere på forskjellige steder.

Iđut AS får 150 000 kroner til å gi ut Alf Nilsen Børsskogs fjerde roman i serien Elämän jatko (livet går videre). Romanen vil bli utgitt på kvensk. Departementet har også støttet tidligere utgivelser i romanserien.

Det blir gitt 80 000 kroner til Siivet AS’ dokumentarfilm Under en annen himmel. Filmen handler om leting etter gammel mytologi og naturforståelse blant kvener og finskættede i Norge. Produksjonen er støttet av flere aktører, og vil bli vist på NRK i løpet av 2013.

Det blir også gitt støtte til Kvensk institutts konferanse om kvensk kultur og språk (61 000 kr), til Alta museums utstilling av materiale som ble samlet inn av den kvenske læreren Samuli Paulaharju i mellomkrigsårene (20 000 kr), og til Kvensk ungdomsnettverks språkleir for ungdom (70 000 kr).

I tillegg til prosjektstøtten til kvenske formål gis det totalt 2,18 millioner kroner i grunnstøtte til de tre kvenske og norskfinske organisasjonene Norske Kveners Forbund, Kvenlandsforbundet og Norsk-finsk forbund.

Se Fordeling av tilskudd til nasjonale minoritetter 2013

Kilde: FAD