Uformell møte med statssekretær

Statssekretær for minoritetssaker Ragnhild Vassvik Kalstad besøkte instituttet 29. november. Vassvik Kalstad, avdelingsdirektør Elin Røe Elgaas og ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard ble kjent med instituttets virksomhet og ansatte. Vi takker for trivelig møte!

Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard, statssekretær Ragnhild Vassvik Kalstad, avdelingsdirektør Elin Røe Elgaas og daglig leder Hilde Skanke. Foto: Wigdis Farstad.