Utstillingen Du og jeg og naboen på Kvensk institutt

Storfjord kommune har lansert slagordet Mangfold styrker. Men hva betyr egentlig kulturelt mangfold og flerspråklighet for deg og meg og naboen?

Storfjord språksenter har i samarbeid med fotograf Hallgeir Naimak fotografert og intervjuet ti storfjordinger. Resultatet fra dette prosjektet er samlet i en portrettutstilling.

Portrettutstillingen vises på Kvensk institutt 2.12.2011-2.1.2012. Instituttet er åpen hverdager klokken 8-15.30.

Bildeserien kan også sees på Storfjord språksenterets nettside.

 

Ingvild Maria Koht Furnes. Fritidssprudler og politibetjent fra Skibotn.
Foto: Hallgeir Naimak