Uuet laulut-felleskonsert i Lakselv 20.5.

Uuet laulut – Ođđa lávlagat – Nye sanger er et musikkprosjekt for og med ungdom som ønsker å synge på kvensk, samisk og finsk. Prosjektet er samarbeidsprosjekt mellom Kainun institutti – Kvensk institutt og kulturskoler i Nord-Norge. Målet med prosjektet er å synliggjøre og styrke minoritetsspråkenes stilling på kulturskoler og i lokalsamfunn, og skape nye kulturelle arenaer for ungdom.

Uuet laulut -felleskonsert blir arrangert 20. mai kl. 14 på Lakselv kultursal. Ungdommer fra Storfjord, Porsanger, Kåfjord, Tromsø, Karasjok og Karigasniemi i Finland deltar på konserten. Velkommen!

 

Osanottajat / Oasseváldit / Deltakere: 

Kaivuono/Gáivuotna/Kåfjord:
Sara Maria Maliniemi Lindbach
Maria Lyngmo SeppäläIsovuono/Stuorravuotna/Storfjord:
Karoline Karlsen
Julia Bjørklund
Pia Kuivila
Patrik Kuivila
Morten Henriksen
Isak EngstadKaarasjoki/Kárášjohka/Karasjok:
Aili Kathrine Wergeland Teigmo
Lásse Ánte Gaino Gaup
Peter Guttorm
Marit Hildur Stueng
Karigasniemi/Gáregasnjárga: 
Laura Pieski
Pinja Pieski
Porsanki/Porsáŋgu/Porsanger:
Julie Slåttedal
Anne Laila Sommerseth
Isabella Nikoma
Liss Iren Utsi
Cathrine Utsi
Gard Skanke
Martin Nilsen
Synne Larsen
Olav Skanke
Daniel Rasmussen

Enämen tiettoo / Eambbo dieđut / For mer informasjon:

Kaisa Maliniemi
Prosjektleder, Kvensk institutt
Kaisa.Maliniemi(a)kvenskinstitutt.no
Tel. +47 465 48 928

 

Uuet laulut - Ođđa lávlagat - Nye sanger -felleskonsert 2012