Uuet laulut takker!

Uuet laulut – Ođđa lávlagat – Nye sanger -felleskonsert ble arrangert i Lakselv 20. mai 2012. I år var det bidrag fra Storfjord, Kåfjord, Tromsø, Porsanger og Karasjok. Konserten ble arrangert med prosjektmidler fra Norsk kulturråd, Fornyings- og administrasjonsdepartement og Troms og Finnmark fylkeskommunene. Vi takker for denne støtten slik at fellesarrangementet ble muliggjort.

I år hadde vi flere sanger på samisk, kvensk og finsk som ungdommene selv hadde laget. Noen stilte med egne band, de andre ble kompet med husorkester. Vi hadde 15 innslag og 21 deltagere på konserten. Kainun institutti – Kvensk institutt takker alle unge artister, konsertleder, husorkester, ansvarlige for lyd og lys, reiseledere og publikum for flotte musikkopplevelser.