Uussii kuvvii museumikafeassa

Institutti kiittää Arvid Pettersonii ja Riinakaisa Laitilaa tämän kevhään viimisen museumikafean eđestä. Kiitämä kans kaikkii ihmissii jokka oon avittanheet meitä kuvitten ja tiettoin kans. Tällä kerttaa sai Porsangin museumi 23 uuttaa kuvvaa ja uussii tiettoi kuvista.

gamle_mai_web

Kuva: Riinakaisa Laitila RDM